Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đăng Lắm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phổ Khanh
Quận/huyện Huyện Đức Phổ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 870 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6235 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này