Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Chu Thành Chung
Giới tính Nam
Chức vụ Giám đốc Sở
Đơn vị Truong THCS TM
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1230 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 270 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này