Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Trung
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenthanhtrung
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 1 Huyện Than Uyên
Quận/huyện Huyện Than Uyên
Tỉnh/thành Lai Châu
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa Lý
Giới thiệu không có gì đang kể ngoài 3 năm lam giáo viên
Xác thực bởi Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Thu Phương
Đã đưa lên 115 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1665 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6603 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này