Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Trần Ngọc Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Minh Tân
Quận/huyện Huyện Kinh Môn
Tỉnh/thành Hải Dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 59 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 188 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này