Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Thanh Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngothanhhungcv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Canh Vinh
Quận/huyện Huyện Vân Canh
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Vũ Vương, Nguyễn Vũ Vương
Đã đưa lên 85 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5123 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 43232 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này