Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Minh Trị
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/kjmtri
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Hồng Phong
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Hoàng Huy Thắng, Nguyễn Văn Khỏi
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2155 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13293 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này