Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thành Nam
Giới tính Nữ
Đơn vị Bach Khoa
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 29 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2032 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 58 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 34417 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này