Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Xuân Trường C
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Giới thiệu hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Xác thực bởi Lê Xuân Bằng, Đào Quốc Việt
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1372 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3298 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này