Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Ngô Công Cảnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngocongcanh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Lai
Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Phan Thanh Quyền, Ngô Thị Thanh
Đã đưa lên 456 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4454 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9192 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này