Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên GS. Hoàng Phi Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giám đốc Sở
Đơn vị dhsp-dh thai nguyen
Tỉnh/thành Bắc Kạn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 39 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2899 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 38186 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này