Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đoàn Văn Lượng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trung Tâm Đông Du
Quận/huyện Quận Tân Bình
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 244 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 17472 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 47 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 184269 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này