Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Việt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vanvietcn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thuận Thành 3
Quận/huyện Huyện Thuận Thành
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Công nghệ
Xác thực bởi Nguyễn Đình Triển, Vũ Kim Phượng
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 10502 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6151 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này