Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Thạch Lâm
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 141 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 237 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này