Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Giao Tân
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 36 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 443 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22560 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này