Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Tâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hưng Lam
Quận/huyện Huyện Hưng Nguyên
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục
Giới thiệu ĐHSP TIỂU HỌC.Đạt danh hiệu GVG trường
Xác thực bởi Lê Thị Lợi, Võ Đình Khởi
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 466 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 83 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này