Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Trung Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bảo Ái
Quận/huyện Huyện Yên Bình
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Đưa được nhiều bài giảng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2166 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này