Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phùng Bình
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Bùi Xá
Quận/huyện Huyện Đức Thọ
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Nguyễn Xuân Tùng, Trần Thế Thoại
Đã đưa lên 35 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 63939 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này