Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Thắng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mường Lai
Quận/huyện Huyện Lục Yên
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Hoàng Phi Sơn, Phùng Trung Kiên
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1799 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 873 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này