Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Trọng Sơn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/sonhoang86
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Triệu Sơn 3
Quận/huyện Huyện Triệu Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Lê Doãn Đạt, Mai Văn Tuấn
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3579 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5106 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này