Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoa Mơ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Huyện Mường Chà
Quận/huyện Thị xã Mường Lay
Tỉnh/thành Điện Biên
Chuyên môn Toán học, Ngữ văn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8288 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 31 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 79196 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này