Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Xuân Toàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chương Mỹ B
Quận/huyện Huyện Chương Mỹ
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 62 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2814 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 97044 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này