Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Văn Hưng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trương Công Định
Quận/huyện Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh/thành Bà Rịa - Vũng Tàu
Chuyên môn Lớp 5, Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Thảo
Đã đưa lên 153 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2390 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 540 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này