Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Âu Dương Kiếm Bình
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THPT Quỳnh Côi
Quận/huyện Huyện Quỳnh Phụ
Tỉnh/thành Thái Bình
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 92 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1594 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 42073 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này