Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Quang Hà
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Thanh Nê
Quận/huyện Huyện Kiến Xương
Tỉnh/thành Thái Bình
Giới thiệu ước mơ thành thám tử giỏi tiếng anh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 207 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 15 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11719 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này