Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Phi Long
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Nam Quảng Trạch
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Mai Ngọc Lợi, Cái Viết Tình
Đã đưa lên 110 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 13580 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 49363 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này