Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đinh Thị Quỳnh Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quy Hoá
Quận/huyện Huyện Minh Hóa
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Cao Hung Thọ, Cao Hùng Thọ
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 232 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 87 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này