Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thuần
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Hòa
Quận/huyện Huyện Dầu Tiếng
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Lao động tiên tiến
Xác thực bởi Phạm Văn Hoàng, Nguyễn Thị Bình
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1084 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 77 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này