Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Thị Minh Ngọc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Liêng Trang
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Trần Bích Thủy, Nguyễn Gia Min
Đã đưa lên 148 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 293 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13476 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này