Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thi Thu Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Thanh Cao
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Nguyễn Thanh Tùng, Bùi Thị Kim Anh
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 138 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 14 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1427 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này