Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lớp Chúng Em
Giới tính Nữ
Website https://bloglopcuachungem.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lý Tự Trọng
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Ngôi Nhà Của Chúng Em, Lớp Chúng Em
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1159 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 51 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này