Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Thanh Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lạng Giang 2
Quận/huyện Huyện Lạng Giang
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Minh Quân, Lê Anh Tuấn
Đã đưa lên 29 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4388 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16856 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này