Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đinh Thị Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Tân
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Giới thiệu Chiến sỹ thi đua
Xác thực bởi Hồ Xuân Thông, Trần Văn Kế
Đã đưa lên 163 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 652 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 43282 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này