Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Phương
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/hongphuonglb
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Bình
Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Võ Tá Nam, Võ Tá Nam
Đã đưa lên 134 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3313 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11729 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này