Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Đặng Bích
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Đặng Thai Mai
Quận/huyện Huyện Quảng Xương
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3497 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15802 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này