Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Ngọc Lan
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tonjony
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thanh Bình 1
Quận/huyện Huyện Thanh Bình
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Võ Triệu Phú, Võ Triệu Phú
Đã đưa lên 63 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 992 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 45987 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này