Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Thị Lan Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
Quận/huyện Huyện Vĩnh Tường
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Xác thực bởi Bùi Thị Hồng Thắm, Phan Hồng Tư
Đã đưa lên 161 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 993 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 141 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 47461 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này