Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trịnh Linh
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Hoa Lư
Quận/huyện Thành phố Ninh Bình
Tỉnh/thành Ninh Bình
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 236 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 48 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này