Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạch Kim
Quận/huyện Huyện Lộc Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Trần Hồng Anh, Trần Hồng Anh
Đã đưa lên 39 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 543 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 23834 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này