Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tân Ninh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tanninhqn
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Quảng Nam
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Xác thực bởi Nguyễn Đức Bá, Trần Thị Hồng
Đã đưa lên 54 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 699 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1204 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này