Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Trọng Thi
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Lê Hữu Trác 2
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 32 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 118 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 41751 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này