Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Ngọc Bích
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Marie Curie
Quận/huyện Quận Ngô Quyền
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 15667 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15922 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này