Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Minh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Phú
Quận/huyện Quận Lê Chân
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8190 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2701 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này