Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thị Hoa Mỹ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sơn Ninh
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Anh Đào, Trần Đức Tuyến
Đã đưa lên 52 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1836 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22489 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này