Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thắm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Phú
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cáp huyền 2007-2008, Có 01HS đạt HS giỏi môn sinh học cấp huyện năm 2008-2009; 02 HS đạt giải 3 HS giỏi mon Hoa học cấp huyện 09-10 và được chọn vào đội tuyển dự thi tỉnh.Làm giám khảo cho kì thi GV dạy giỏi cấp huyện môn sinh học năm 2009-2010. Năm học 2010-2011 có 2 HS được tham dự vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học.
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 26 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5777 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24936 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này