Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thịnh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thanh Mỹ
Quận/huyện Huyện Thanh Chương
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Trần Đình Phúc, Nguyễn Quang Tuấn
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 676 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8301 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này