Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Thị Chanh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/namchanh
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bắc Hưng
Quận/huyện Huyện Tiên Lãng
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 139 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 942 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 141136 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này