Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Quốc Việt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vietnguyenquoc324
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Cần Thơ
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Giới thiệu Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, công đoàn, thể dục thể thao. Blog: vietnguyenquoc324.blogspot.com
Xác thực bởi Phan Xuân Sơn, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 2544 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 619 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 50702 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này