Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Thị Thơm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hương Trạch
Quận/huyện Huyện Hương Khê
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Giáo viên giỏi tỉnh
Xác thực bởi Nguyễn Thị Tân, Nguyễn Thị Lệ Nguyệt
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 527 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6434 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này