Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thi Hue
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Kỳ
Quận/huyện Huyện Tân Kỳ
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Đậu Minh Nghĩa, Lương Văn Việt
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4184 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13207 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này