Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Thị Huế
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mỹ Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Thể dục
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Hợp, Nguyễn Trọng Trường
Đã đưa lên 131 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 124 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19063 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này